Menu
Obec Běrunice
ObecBěrunice

Obec Běruničky

 

náves

Tvrz a ves Běruničky držel koncem 14. věku Dománek  z Jíkve († 1392). Potomci jeho Dománkové z Běruniček připomínali se tu ještě po válkách husitských do roku 1451. Část vsi dostala se pak k Vyklekám, druhou část s tvrzí držel roku 1495  Jakub  Flašár  z Dolan.

Roku 1534 koupil tvrz se zbožím od Adama, Bohuslava a Jiřího, bratří Flašárů z Dolan,  Jaroslav Kapoun ze Svojkova a choť jeho Kateřina z Mangoltu. Později postoupila mu i Lidmila ze Srtrhařova, matka bratří Flašárů z Dolan v dluhu 500 kop právo své na 400 kop na Běruničkách. Zlý osud stihl Jaroslava Kapouna. Spolu s Janem Vlkovským z Dalkovic zfalšoval cizí kšeft a co bylo jiným odkázáno, napsal sobě. Nálezem soudu zemského byl odsouzen cti, hrdla i statku a na Pohořelci v Praze byl sťat. 

Statek spadl na krále Ferdinanda I., jenž jej daroval bratru Jaroslavovu Piramovi Kapounovi 9. února roku 1541. Avšak téhož roku bratři Flašárové popohnali Pirama, že Běruničky tvrz pustá s dvorem poplužním, ves a dvory kmetcí s platem a vším, co k Běruničkám patří, náležejí jim dle smlouvy s Jaroslavem Kapounem uzavřené, že Jaroslav držeti měl to zboží jen do smrti mateře jejich Lidmily ze Strhařova. Zboží podržel však Piram a po jeho smrti zdědil statek Běruničky roku 1547 druhorozený syn Jindřich (vůbec zvaný Hendrich) Kapoun ze Svojkova, bratr Albrechtův a Janův. Narodil se roku 1526. Kromě znamenitých statků, které s bratry po strýci Albrechtovi podědil, patřily mu i Běruničky, na kterých zapsal věno 500 kop grošů své první manželce Alně Cidlinské ze Sluh roku 1560. Podobně své druhé choti Martě z Hořeněvsi tolikéž na Běruničkách pojistil. Zůstavil sedm synů z nichž čtvrtý Jindřich "seděním na Běruničkách" až do své smrti roku 1610 rodinné statky Běruničky, Hlušice, Starý Bydžov a Valčov spravoval, Rozvětvená rodina domohla se značného jmění i vynikajícím postavením v zemi. 

Albrecht Kapoun obdržel odkazem Matěje Dobeše z Olbramovic († roku 1579) statek královéměstecký, ale srovnal se roku 1592 s Trčky, spokojiv se Kněžičkami a Chroustovem. (Později je postoupil Valdštejnům k panství Dymokurskému).   Krištof Václav byl hejtmanem v kraji Hradeckém († 1608 - Epitaf rytířské rodiny Kapounovy v chrámě starobydžovském)  Jindřich, jeho syn Jan předemřel, odkázal statky čtyřem vnukům. Z nich nejmladší Karel ujal Běruničky. Zúčastniv se povstání českých stavů byl 22. listopadu 1623,  při komisi konfiskační odsouzen polovice svého jmění, kteréž od královského fisku bylo ujato.

Tvrz a ves Běruničky s poplužním dvorem odhadnuty ve 22006 kopách, svršky v 1330 kopách a postoupeny byly s jinými statky Václavu Vchýnskému ze Vchýnic. Od té doby náležely k panství Chlumeckému. Karel Kapoun zemřel roku 1629 v Žitavě ve vyhnanství. Po odhadu panství Chlumeckého roku 1629 napočteno v Běruničkách 14 kop 20 záhonů polí, 57 provazců luk, 5 kop 3 záhony polí ladem. Roku 1715  uvedeno při dvoře v Běruničkách 36 strychů štěpnic, 180 strychů dobrých polí, 320 polí prostředních, 142 špatných, ladem 18 strychů. Z luk se sklidilo 27 vozů sena. U vsi byly vysušeny rybníky: Pazderný (29ha), Flašar (22ha), Čeperka (14 1/2ha). Tvrz zašla roku 1787 postaven v jejích místech nynější dvůr velkostatku chlumeckého, při němž byla roku 1790 tři stavení. 

 

Železný kříž 

Železný křížNa kamenném podstavci je litinový kříž s Ukřižovaným. Na čelní straně je nápis:  „Kříž tento postaven na památku . Josef Vlasák pachtýř dvora Malo Běrunic v r. 1851.
Obnoveno nákladem obce Malých Běrunic v r. 1877“

 

Bývalý seník a nově postavená hala

Bývalý seník a nově postavená hala na výrobu ocelových konstrukcí dominují panoramatu Běruniček.

 

Historie pojmenování obce 

1395 in v. Bierunyczek ... de Bierunyczek ... in Byeruniczek
1404 prima Domankonis de parvis Beruniczek
1790 Běruničkách
1497 w Malych Beruniczkach dvuor pop!.
1522 ze dvora v Běroničkách
1615 na Běroničkách
1654 Beronice
1720 Beronicžek
1835 Klein-Běronitz (Běroniček
1847 Běruničky, Klein-Berunitz
1854 Běrunice
1868 (osada obce Běrunice)
1886 Malé Běronice
1890 Malé Beřonice
1904 Běruničky
 

Počet obyvatel  2023 - 55

1835 - 335, 1843 - 332, 1869 - 185, 1880 - 204, 1890 - 226, 1900 - 212, 1910 - 201, 1921 - 230, 1930 - 211, 1950 - 148, 1961 - 153,  1970 - 148, 1980 - 117, 1991 - 83, 2001 - 76, 2006 - 69