Obsah

Jak udržovat kanalizační šachtu

zde ke stažení

 

Poplatek za odvádění odpadních vod ( stočné) na rok 2019

 

Faktury ani výzvy na platbu v roce 2019 Vám  zasílat nebudeme!

Stočné je při roční splátce splatné do 30.5., při dvou splátkách se platí první polovina do 30.5. a druhá polovina potom do 30.10.

Stočné lze zaplatit do pokladny obce v úředních hodinách

(  Po a St  7,30 - 11,30  hod  12,30 - 17,00 hod )   nebo bezhotovostně  na účet obce č.ú. 6529191/0100  ,Variabilní symbol uvádějte číslo smlouvy.

 

Počet osob domácnosti (dle smlouvy)

Roční poplatek v Kč

Pololetní poplatek v Kč

1

 1 546

   773

2

3 092

1 546

3

 4 638

2 319

4

 6 184

3 092

5

 7 730

3 865

6

9 276

4 638

7

10 822

5 411