Obsah

Poplatek za odvádění odpadních vod ( stočné) :

 

Faktury ani výzvy na platbu v roce 2018 Vám  zasílat nebudeme!

Stočné je při roční splátce splatné do 30.6., při dvou splátkách se platí první polovina do 30.6. a druhá polovina potom do 30.11.

Stočné lze zaplatit do pokladny obce v úředních hodinách (  Po a St  7,30 - 11,30  hod  12,30 - 17,00 hod )   nebo bezhotovostně  na účet obce č.ú. 6529191/0100  ,Variabilní symbol uvádějte číslo smlouvy.

 

Počet osob domácnosti (dle smlouvy)

Roční poplatek v Kč

Pololetní poplatek v Kč

1

 1 435

   717,50

2

 2 870

1 435

3

 4 305

2 152,50

4

 5 740

2 870

5

 7 175

3 587,50

6

 8 610

4 305

7

10 045

5 022,50