Obsah

Czechpoint

CzechpointOd prosince 2009 mají občané v naší obci možnost využívat rozsáhlého projektu CZECH POINT. Už nebude třeba dojíždět na vzdálené úřady pro výpis z rejstříku trestů, či výpis z katastru nemovitostí nebo jiných agend. Vše si teď můžete vyřídit na OÚ v Běrunicích. A co vlastně CZECH POINT poskytuje?

Výpis z katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může občan požádat třemi způsoby - na základě listu vlastnictví, podle seznamu nemovitostí nebo podle seznamu jednotek
- při výpisu podle listu vlastnictví musí občan znát katastrální území a číslo listu vlastnictví
- při výpisu podle seznamu nemovitostí musí občan znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti (jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu), nebo

číslo popisné (jedná-li se o stavbu)
- při výpisu podle seznamu jednotek (např. velké stavby dělící se na jednotlivé byty, garáže apod.) musí žadatel znát popisné číslo domu a přesné číslo bytu v domě

Za výpis z katastru nemovitostí občan zaplatí správní poplatek dle rozsahu výpisu - za první stránku výpisu 100,- Kč a za druhou a další strany výpisu 50,- Kč

Výpis z obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat občan na základě znalosti IČ obchodní organizace. 
Za výpis z obchodního rejstříku občan zaplatí správní poplatek dle rozsahu výpisu obdobně jako u výpisu z katastru nemovitostí - za první stránku výpisu 100,- Kč a za druhou a další strany výpisu 50,- Kč. 

Výpis z živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může občan požádat na základě znalosti IČ obchodní organizace. 
Za výpis z živnostenského rejstříku občan zaplatí správní poplatek dle rozsahu výpisu obdobně jako u výpisu z katastru nemovitostí - za první stránku výpisu 100,- Kč a za druhou a další strany výpisu 50,- Kč. 

Výpis z rejstříku trestů

Pro výpis z Rejstříku trestů České republiky při elektronickém podání prostřednictvím CZECH POINTu si občan musí zažádat s platným dokladem totožnosti. Od 18.02.2008 je možné vydávat výpisy z Rejstříku trestů i zmocněncům, kteří žádají o výpis na základě plné moci jim udělené další osobou. Za výpis z rejstříku trestů občan zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Výpis bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů 

Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů může požádat jakýkoli žadatel ČR.
Vydání výpisu bodového hodnocení je zpoplatněno částkou 100,- Kč


Poplatek se platí hotově na pokladně úřadu, před vydáním požadovaného výpisu. 


Další informace o projektu CZECH POINT naleznete na internetových stránkách www.czechpoint.cz.