Obsah

Výběrové řízení ŠJ Běrunice

Typ: ostatní
Konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky „školní jídelny“

Konkurz ŠJ 2018.pdf (334690)

 

Obec Běrunice

jako zřizovatel příspěvkové organizace Školní jídelna Běrunice, okres Nymburk, Hlavní 152, 289 08 Běrunice, IČ:75031248 

vyhlašuje

konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky „školní jídelny“

s předpokládaným nástupem  1.9.2018

 

Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • ÚSO- absolvent ekonomické školy, ekonomické školy-obor stravování, hotelová škola, kuchař s maturitou
 • praxe v oboru
 • znalost vyhlášek a zákonů vztahujících se ke školnímu stravování
 • komunikační schopnost, vedení kolektivu, sebevzdělávání
 • organizační a manažerské schopnosti
 • morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav

K přihlášce přiložte:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 •  doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání včetně uvedení pracovního zařazení( např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkonu činnosti ředitele (ne starší než 3 měsíce)
 • strukturovaný životopis
 • koncepci rozvoje školní jídelny (maximálně 2 strany formátu A 4)
 • výpis  z evidence Rejstříku trestů (ne starší  3 měsíců)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu   zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

 

Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 31.5.2018   do 16.00 hodin na adresu:

Obec Běrunice, Hlavní 176, 289 08 Běrunice

 

Obálku označte „ Konkurs ŠJ Běrunice – NEOTVÍRAT“

Případné dotazy na telefonním čísle  325 650 024, mob.724 186 948

                                                                                                                            

V Běrunicích 5.4.2018

Vyvěšeno: 5.4.2018                                                                                             Iva Schmidová

Sejmuto: 1.6.2018                                                                                                         starostka


Příloha

Vytvořeno: 20. 6. 2018
Poslední aktualizace: 23. 5. 2019 13:07
Autor: