Obsah

Nová výsadba stromů Běrunice, Velké Výkleky

Revitalizace zeleně na návsích
Na veřejných plochách bylo nově vysázeno cca 60 ks stromů: javor babyka, habr obecný, lípa srdčitá a třešeň ptačí.