Obsah

Obecní Knihovna Běrunice

https://berunice.knihovna.cz/

Katalog knih:

https://kutnahora.tritius.cz/library/berunice/

Knihovna otevřena: středa 13,00-17,00 hod

Knihovnice: Ouzká Marie

Obecní úřad Běrunice v současné době spravuje jednu obecní knihovnu (Běrunice), knihovny ve Vlkově nad Lesy byla zrušena 26.2 1979 , protože ve vsi nebyl nikdo, kdo by knihy chtěl půjčovat. Knihovna ve Velkých Výklekách byla zrušena na jaře 2010. Knižní fond byl převeden do knihovny v Běrunicích.

Obecní knihovna v Běrunicích byla založena v roce 1919. Základem se staly knihy darované ze spolkových knihoven Hospodářské besedy (R. 1895 byla založena "Hospodářsko-čtenářská beseda v Běrunicích". Již prvního roku trvání měl spolek 50 členů. Činnost se vyvíjela velmi slibně. Spolková knihovna čítala brzy 400 svazků.), tělovýchovné jednoty Sokol a sboru dobrovolných hasičů (knihovna sboru byla založena r.1909).
Nynější obecní knihovna je v budově obecní ho úřadu Běrunice. 

Jako knihovníci pracovali mimo jiné K. Svatoška, E. Vaníčková.

V knihovně je možné používat bezplatné připojení k internetu, půjčují se zde také filmy na DVD a záznamy obecní videokroniky.

Evidováno je na sto čtenářů, díky obětavosti knihovnice funguje i donášení knih až do domu.

Výměnný knihovní systém

Obecní knihovna v Běrunicích je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí.