Obsah

Spolky a sdružení

Z dějin spolků v Běrunicích

V roce 1895 je založena Hospodářsko-čtenářská beseda zanikla 1956. Spolek domkařů Svornost založen 1902 – zanikl. Roku 1905 založen byl v Běrunicích Spořitelní a záložní spolek – zanikl. Spolek divadelních ochotníků vznikl roku 1908 – zanikl rokem 1955. Spolek pro zřízení opatrovny a zimní tělocvičny založen 1922 – zanikl. V letech popřevratových byla v několika etapách prováděna parcelace běrunického dvora. Za tímto účelem bylo založeno Strojní družstvo r. 1925 – zanikl. Okresní sdružení chovatelů založeno 1936 – zanikl. Odbočka Svazu čs. záložníků a bývalých vojínů – zanikl. Po roce 1945 vznikají nové spolky, ale i ty většinou svou činnost postupně ukončují.

 

Sbor dobrovolných hasičů Běrunice- zal. 1880

Sokol Běrunice - zal. 1905

Sbor dobrovolných hasičů Velké Výkleky - zal. 1940

Myslivecké sdružení Velké Výkleky

Sdružení občanů Vlkova nad Lesy

Sdružení občanů Běrunice - zal. 2006

Tenisový klub Běrunice - zal. 2011

MOTODRACI BĚRUNICE