Menu
Obec Běrunice
ObecBěrunice

Obec Slibovice

 

Nejmenší z našich obcí jsou Slibovice. Leží na rozhraní kraje středočeského a hradeckého, 7 km jihovýchodně od Městce Králové.

Dějiny obce

První zmínka o vsi pochází z roku 1365 (Buzconis de Slywouicz). V místech dnešní osady stávala před věky tvrz se vsí a poplužním dvorem Roku 1396 jmenuje se Václav, po dvou letech Jan ze Šlibovic. Léta 1441 koupili Jindřich, Frydman, bratři ze Šlibovic, část vsi Štítar. V 16. věku držel tvrz, dvůr a ves Šlibovice Burian Šlibovský ze Skřivan, jeho synové Jan a Adam ujali též díl v Činěvsi. Roku 1557 koupil od dcer zemřelého bratra veškeré statky Adam a držel je až do své smrti roku 1585.

Za Buriana Šlibovského ze Skřivan (na Šlibovicích a Vyklecích) náležely ke statku též: ves Lovčice s podacím kostelíkem, dvorem poplužním a ovčínem, tvrz a ves Vykleky s dvorem poplužním a ves Kněžičky s dvorem poplužním a mlýnem.

Burian zúčastnil se povstání českých stavů, byl relatorem na sněmu generálním léta 1620. Ačkoli již v měsíci lednu roku 1621 vykonal opět přísahu věrnosti králi Ferninandovi, přec byl při komisi konfiskační dne 26. října roku 1621 odsouzen třetiny svého jmění.

Statek Šlibovice a Vykleky ujal dne 3. listopadu 1621 Albrecht z Valdštejna za 62506 kop míšeňských od komory královské.

Léta 1627 postoupil je císař s jinými (mezi nimi Běruničky a Hlušice) Václavu Vchýnskému směnou za panství Kolínské.

Na dvě třetiny dáno roku 1631 pojištění dcerám Šlibovského: Johaně, provdané za Jana Dobřenského a Heleně Anně, provdané Čertoryjské, ve výši 20802 kop míšenských. Pro tento dluh postoupil Šlibovice a Vykleky Jan Oktavián Vchýnský roku 1645 věřitelům. Anna Marie Bleilebenová, již vykázán na statcích dluh 32 tisíce zlatých, postoupila je klášteru Strahovskému.

Opat kláštera prodal je opět Václavu Albrechtovi Vltavskému z Manšvertu a Helfenburku, jenž byl v letech 1652 - 1660 hejtmanem na panství Poděbradském. Jeho syn Václav Matyáš postoupil roku 1673 oba statky za 47 tisíc zlatých Ferdinandovi Leopoldovi Kustošovi, svobodnému pánu ze zubřího a Lipky.
Posléze Šlibovice a Vykleky opět na rod hrabat Kinských přešly. Po tvrzi nebylo již stopy.

V polovici 19. století měl v nájmu dvůr Hlínov a Šlibovice J. Kvěch, který začal sázeti u Šlibovic poprvé cukrovku. V Hlínově postavili stroje, na nichž se řípa strouhala a sirup vyráběl. Stroje táhli koně a voli. Sirup se prodával do cukrovaru v Libněvsi. Lid nacházel hojně obživy a když byl vrchnostenský "kasovní" špýchar přestavěn na cukrovar, rychle ves vzrůstala. 


Hranolová zvonička s malou stříškou, nika s reliéfemVe vsi stojí od roku 1884 štíhlá zděná hranolovitá zvonička s malou stříškou, ve střední části nika s reliéfem zemského patrona sv. Jana Nepomuckého. Dále pak na čtvercovém soklu s výraznou novogotickou výzdobou masivní kamenný kříž s korpusem z roku 1877.

U stavení čp. 1 (asi 200 m východně od obce) lze najít památný strom, dub letní, jehož obvod je téměř 5 metrů, výška 16 metrů. Stáří stromu se odhaduje na 300 let.


Historie pojmenování obce 

1365 Buzconis de Slywouicz
1381 Wenc. De Slibouicz
1414 Sigism. De Schlibowicz
1505 Burjan Šlibovský
1652 Tvrz Ssslibowicze, ves Sslibowicze
1654 Šlibovice
1720 Slibowitz
1757 Sliwowitz
1790 Slibowicz
1847 Sliwowice, Šlibowice
1854 Slivovice
1868 (osada obce Běrunice)
1890 Šlibovice
1904 Šlibovice t Slivovice
1921 Slibovice
1960 Slibovice (osada obce Běrunice)


Počet obyvatel 2023 - 46 

1835 - 335, 1843 - 332, 1869 - 215, 1880 - 234, 1890 - 290, 1900 - 217, 1910 - 165, 1921 - 142, 1930 - 143, 1950 - 97, 1961 - 106, 1970 - 108, 1980 - 79, 1991- 59, 2001 - 50, 2007 - 49