Obsah

Obecní dům Běrunice

Budova bývalé sokolovny prošla v roce 2006 rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní je k dispozici sál a přísálí s kapacitou 220 míst.
Pro pořádání koncertů se do sálu vejde 300 sedících diváků.
Prostory přísálí jsou vhodné pro pořádání soukromých oslav jako svateb, narozenin a pod.

Obecní zastupitelstvo na svém pravidelné zasedání 26. září 2006 rozhodlo o podmínkách pronájmu prostor obecního domu.

1 - pořádání tanečních zábav 
Pronájem sálu 1000 Kč. + energie, úklid
Pronájem přísálí (hospody) , včetně celého vybavení 2000 Kč + energie, úklid

2 - Rodinné oslavy (svatby, narozeniny apod.)
Pro občany s trvalým pobytem v obcích patřící pod OÚ Běrunice 1000 Kč + energie, úklid - restaurace, sál 500,- Kč.
Pro ostatní zájemce 2000 Kč. + energie, úklid.

3 - Schůzová činnost
Pouze pro místní organizace patřící pod OÚ Běrunice
Bezplatně + úklid

Nájemce odpovídá za veškeré způsobené škody, které bezodkladně nahradí.


tel: 325 650 024
E-mail: ou@berunice.cz

 

Obsazené termíny 2019
5.1. Výroční schůze SDH Běrunice
19.1. Maškarní ples SDH Velké Výkleky
26.1. Výroční schůze Sokola Běrunice
9.2. Turnaj ve stolním tenise
23.2. Sokolský ples
23.3. Dětský maškarní
4.5. Soukromá akce
24.5. Soukromá akce
30.4. Čarodějnice
22.6. Běrunická pouť
2.11. Halloween
28.12. Běrunická šipka

Obecní dům 2006

Fotogalerie