Obsah

 

Školní jídelna Běrunice

Hlavní 152

289 08 Běrunice

provozovatel : Obec Běrunice, Hlavní 176, 289  08 Běrunice

jídelní lístek k nahlédnutí zde:

http://www.skolkaberunice.cz/skolni-jidelna/ds-1003/p1=1004

Lze objednat 1 den předem.

Výdej do jídlonosičů.

Cena 65,- Kč