Obsah

Symboly obce

Na zasedání obecního zastupitelstva 11.6.2009 byl většinou hlasů schválen tento návrh obecních symbolů obce Běrunice, který vypracoval heraldik J.V. Pavlů.
Návrh vychází z historicky podložených skutečností a je společný pro všechny naše obce.

  • Kohout - symbol rodu z Barchova, (roku 1469 koupil část Běrunic Čeněk Vyšehněvský z Barchova, druhou polovinu získali Barchovští r. 1537. Běrunice měli ve svém držení i jejich potomci až do roku 1607, kdy je koupí získal Adam ml. Z Valdštejna).
  • Zlatá korunka - znamení tvrze (ve všech obcích byly v minulosti postavené tvrze).
  • Lovecká trubka - zastoupení vlastníků Slibovic (Šlibovští ze Šlibovic)
  • Vlčí zuby - z erbu Vchýnských , později Kinských -významní vlastníci v našich obcích (na Vlkově n/L zde na konci 18. století postavili lovecký zámeček, v Běruničkách zřídili v r. 1787 hospodářský dvůr. Který podléhal jejich velkostatku do 20. století. Ve Slibovicích měli mimo jiné Kinští v letech 1850 až 1898 cukrovar).
  • Pět ocasních per - počet sdružených obcí (Běrunice, Běruničky, Slibovice, Velké Výkleky, Vlkov n/L).
  • Erbovní barvy - modrá (vysušené rybníky Vyklecko 52 ha, Rytíř 51 ha, V Plecích 24 ha), červená (erbovní barvy vlastníků z Běruniček - Dománkové z Jikve).

Udělení dekretu k užívání vlajky a znaku obce
14. ledna 2010 byl předsedou Poslanecké sněmovny Ing. Miloslavem Vlčkem udělen dekret k užívání vlajky a znaku obce.

Znak - Pdf

Vlajka - Pdf

 

Symboly obce