Menu
Obec Běrunice
ObecBěrunice

Informace z jiných úřadů

Identita občana 

6649db0b6f384fb2ae77732dd1f4a4e5.pdf (1.7 MB)

Datová schránka

e84d6e09dc744a69ab36480209d9fed4.pdf (3.06 MB)

ea67b8422bf94e0ea76da3a147174112.pdf (1.5 MB)

Důležité informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx v části " Služby pro veřejnost" - " Osobní doklady"

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

Krizové situace


V životě člověka mohou nastat mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, radiační havárie) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách.
Tyto stránky obsahují návod jak se připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku a poškození životního prostředí.
 

Telefonní čísla tísňového volání:

 • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání 
  Volejte v případě nejasnosti nebo rozsáhlé mimořádné události, kdy je potřebný zásah více složek IZS.
 • 150 Hasičský záchranný sbor ČR 
  Okamžitě volejte zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení ), která ohrožuje osoby nebo majetek.
 • 155 Zdravotnická záchranná služba 
  Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.
 • 158 Policie ČR 
  Volejte pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu.
 • 156 Městská policie 
  Volejte při potřebě zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Na tato čísla lze volat přímo a to:

 • bez poplatku z pevných i mobilních linek
 • bez vložení mince do telefonního automatu
 • bez kreditu z mobilních telefonů

Volání na tísňové linky se nesmí zneužívat oznamováním nepravdivých informací. Je možné, že v daném okamžiku někdo potřebuje naléhavou pomoc.


Odkazy