Menu
Obec Běrunice
ObecBěrunice

Pohřebnictví

Informace pro nájemce hrobových míst na hřbitově v Běrunicích

Informace pro nájemce hrobových míst na hřbitově ve Vlkově nad Lesy

Obec Běrunice je provozovatelem veřejného pohřebiště v obci Běrunice a Vlkov nad Lesy.

Zastupitelstvo obce Běrunice v souladu s ustanovením § 102 odst.3 ve spojení s § 99 odst. 2 zákona č.128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 16 odst.1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s § 19 citovaného zákona tento Řád veřejného pohřebiště

Rozsah poskytovaných služeb:

  • pronájem hrobových míst
  • vedení související s evidencí o hrobových místech a  o uložení lidských ostatků
  • správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně

I. Uzavření, změny nájemních smluv, hrazení poplatku

dle Nařízení obce Běrunice č.1/2011

Nájemní smlouvy se sepisují s ohledem na délku tlecí doby na dobu 15 let.

Na stejnou dobu je i hrazen i poplatek, který se skládá ze dvou částí:

  • poplatek za nájem místa = 5,- Kč/m2 a rok
  • poplatek za služby = 20,- Kč/m2 a rok

Každý hrob je změřen a výše poplatku je spočítána podle skutečnosti a ne paušálně.

Příklad: hrob je široký 1 m a dlouhý 2 m

nájem:  1(šíře) x 2 (délka) x 5 (sazba) x 15(doba nájmu)   = 150,- Kč

služby:  1(šíře) x 2 (délka) x 20 (sazba) x 15(doba nájmu) = 600,- Kč     

poplatek na 15 let  činí celkem  750,- Kč 

Stejným způsobem si můžete vypočítat poplatek ze svého hrobového místa.

Sazby jsou pro všechny typy hrobových zařízení  stejné.

1.  K sepsání smlouvy se dostaví  majitel hrobového zařízení. Žadatel musí předložit průkaz totožnosti!!!

2.  Pracovník obce uzavře s žadatelem písemnou smlouvu, kde bude vypočtena výše poplatku, který na místě uhradí do pokladny obce nebo bez odkladů zaplatí bezhotovostním převodem na účet obce.

Žadatel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

3. K sepsání smlouvy musí žadatel vědět:

  • číslo hrobového místa
  • kdo je v hrobě pochován (jméno, příjmení, datum narození ,datum úmrtí, způsob pohřbení (rakev, urna) - můžete si sepsat již doma
  • bude dobré, pokud si hrob sami přeměříte (v případě rozdílu bude hrob znovu přeměřen)

Velmi důrazně upozorňujeme všechny majitele, že pokud neuzavřou nájemní smlouvu, bude hrobové zařízení označeno jako opuštěné a následně bude demontováno!!!

II. Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

Dle Řádu veřejného pohřebiště je nutné hrobová zařízení zřizovat po předchozím písemném souhlasu provozovatele.

Postup:

1. Občan podá obecnímu úřadu vypněnou žádost - formulář Oznámení zřízení/úpravy hrobového místa

2. Obecní úřad po projednání vydá popř. nevydá souhlas se zřízením/úpravou hrobového místa.

III. Pohřbení lidských pozůstatků, uložení lidských ostatků či jiné podobné nakládání s nimi

Dle Řádu veřejného pohřebiště je nutné pohřbívat lidské pozůstatky či ukládat lidské ostatky provádět po předchozím písemném souhlasu provozovatele.

Postup: 

1. Občan podá obecnímu úřadu vypněnou žádost - formulář Oznámení pohřebení lidských pozůstatků, uložení zpopelněných lidských ostatků či jiného nakládání s nimi.

2. Obecní úřad po projednání vydá popř. nevydá souhlas s pohřbením, uložením či jiným nakládáním.

IV. Hrobnické a kamenické služby

Jako dodavatele kamenických a hrobnických prací si  můžete objednat  jakoukoliv firmu či osobu.

V Chlumci nad Cildinou má sídlo p. Dobroslav Netík, který nabízí pohřebnické služby (sídlo Klicperova 54
503 51  Chlumec nad Cidlinou I, tel. č. 
+420 495 485 633).

V Novém Bydžově má sídlo p. Miroslav Marek, který je kameník a hrobník. Nabízí výrobu a prodej hrobů z přírodního a umělého kamene, opravu a renovace stávajících hrobů, prodej a montáž doplňků, vysekávání a renovace písma, úklid, opravy hrobek a exhumace. (sídlo J. E. Purkyně 1595, 504 01  Nový Bydžov, tel. č. +420 602 104 772).

Kamenické práce  (1.29 MB)

IV. Formuláře

oznámení pohřebení lidských pozůstatků, uložení zpopelněných lidských ostatků či jiného nakládání s nimi

oznámení zřízení, úpravy hrobového místa

Seznam pohřbených osob v hrobě na hřbitově ve Vlkově nad Lesy (12.43 kB)